Ban Lãnh đạo CIC36

Architect of the year 2013

Kiến trúc sư trưởng Bùi Anh Phú Ninh – Founder – Chairman & CEO

Nhà Sáng lập – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty CIC36 JSC.

Email: kts.phuninh@gmail.com

Số di động: 0983.11.00.68

 

 

 

 

 

 

Kiến trúc sư Nguyễn Phương Phương – Vice Director

Phó Giám đốc Công ty CIC36 JSC.

Email: kts.phuongphuong@gmail.com

Số di dộng: 0912.583.273

 

 

 

 

 

Kiến trúc sư Nguyễn Viết Hoàng – Vice Director

Phó Giám đốc Công ty CIC36 JSC.

Số di dộng: 0988.400.277