Consultant and investment Construction No36 Jsc | Khách sạn FLC luxury hotel - Consultant and investment Construction No36 Jsc

Khách sạn FLC luxury hotel

Tên dự án: khách sạn FLC luxury hotel

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬ ĐOÀN FLC

ĐỊA ĐIỂM: KHU DU LỊCH FLC GOLF LINK THỊ XÃ SẦM SƠN. THANH HÓA

TRÌNH TRẠNG> ĐÃ HOÀN THÀNH THIẾT KẾ. ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CUỐI THI CÔNG. ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2017

Tags
Recent Comments
Leave a comment

Leave a Reply