Trụ Sở Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Giải Ba Phương án thiết kế kiến trúc Trụ sở Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Năm dự thi: Tháng 8/2013

CLIP dự thi thiết kế Trụ sở UBCKNN do CIC36 thực hiện.

Cảm ơn sự hợp tác của 3DART.,JSC

Người đăng: CIC 36 vào Thứ Hai, 26 Tháng 8, 2013

 

Bảo tàng Quảng Ninh

Phương án dự thi thiết kế kiến trúc Thư viện bảo tàng Quảng Ninh và trung tâm triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Giải thưởng: Giải Nhì

Năm dự thi: 2012

Quang Ninh Museum CLIP

Quang Ninh Museum

Người đăng: CIC 36 vào Thứ Bảy, 20 Tháng 7, 2013

 

Nhà hát Quan họ Bắc Ninh

Em nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo.

Người đăng: Bùi Anh Phú Ninh vào Thứ Bảy, 30 Tháng 7, 2016

Phương án dự thi thiết kế kiến trúc Công trình Nhà hát Quan họ Bắc Ninh

 

Trung tâm Hội chợ – Triển lãm Quốc Gia

Top 10 Phương án thi tuyển kiến trúc Trung tâm Hội chợ – Triển lãm Quốc Gia

Vị trí: Đông Anh – Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Đơn vị thiết kế: Liên danh CIC36 JSC và More Ruble Yudel Architect and planner

Năm thiết kế: 2016