Nhà ngoại ô Hà Tây

Chủ đầu tư: Ông Minh Anh

Địa điểm: Hà Tây

Dự án hoàn thiện: Tháng 1/2019.

Tình trạng dự án: Hoàn thành.

Phong cách thiết kế: Truyền thống đương đại.