Trung tâm Văn hóa – Thể Thao các dân tộc vùng Đông Bắc

Vị trí địa lý: huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án khởi động: năm 2014

Hoàn thiện xây dựng: năm 2017.

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên

Thiết kế bởi CIC36 JSC.