Khu Bảo tồn Di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Tên cuộc thi: Phương án Thiết kế Kiến trúc Bảo tồn và Phát huy giá trị khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội.

Chủ đầu tư: UBND TP HÀ NỘI

Năm hoàn thành: 2014