Nhà hát Quan họ Bắc Ninh

Em nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo.

Người đăng: Bùi Anh Phú Ninh vào Thứ Bảy, 30 Tháng 7, 2016

Phương án dự thi thiết kế kiến trúc Công trình Nhà hát Quan họ Bắc Ninh