Trung tâm Hội chợ – Triển lãm Quốc Gia

Top 10 Phương án thi tuyển kiến trúc Trung tâm Hội chợ – Triển lãm Quốc Gia

Vị trí: Đông Anh – Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Đơn vị thiết kế: Liên danh CIC36 JSC và More Ruble Yudel Architect and planner

Năm thiết kế: 2016

Khu Bảo tồn Di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Tên cuộc thi: Phương án Thiết kế Kiến trúc Bảo tồn và Phát huy giá trị khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội.

Chủ đầu tư: UBND TP HÀ NỘI

Năm hoàn thành: 2014