Bảo tàng Quảng Ninh

Phương án dự thi thiết kế kiến trúc Thư viện bảo tàng Quảng Ninh và trung tâm triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Giải thưởng: Giải Nhì

Năm dự thi: 2012

Quang Ninh Museum CLIP

Quang Ninh Museum

Người đăng: CIC 36 vào Thứ Bảy, 20 Tháng 7, 2013

 

Nhà hát Quan họ Bắc Ninh

Em nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo.

Người đăng: Bùi Anh Phú Ninh vào Thứ Bảy, 30 Tháng 7, 2016

Phương án dự thi thiết kế kiến trúc Công trình Nhà hát Quan họ Bắc Ninh