Bảo tàng Quảng Ninh

Phương án dự thi thiết kế kiến trúc Thư viện bảo tàng Quảng Ninh và trung tâm triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Giải thưởng: Giải Nhì

Năm dự thi: 2012

Quang Ninh Museum CLIP

Quang Ninh Museum

Người đăng: CIC 36 vào Thứ Bảy, 20 Tháng 7, 2013

 

Trung tâm Hội chợ – Triển lãm Quốc Gia

Top 10 Phương án thi tuyển kiến trúc Trung tâm Hội chợ – Triển lãm Quốc Gia

Vị trí: Đông Anh – Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Đơn vị thiết kế: Liên danh CIC36 JSC và More Ruble Yudel Architect and planner

Năm thiết kế: 2016