Trụ Sở Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Giải Ba Phương án thiết kế kiến trúc Trụ sở Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Năm dự thi: Tháng 8/2013

CLIP dự thi thiết kế Trụ sở UBCKNN do CIC36 thực hiện.

Cảm ơn sự hợp tác của 3DART.,JSC

Người đăng: CIC 36 vào Thứ Hai, 26 Tháng 8, 2013