Consultant and investment Construction No36 Jsc | Thi tuyển khách sạn 3000 phòng Quảng Ninh - Consultant and investment Construction No36 Jsc

Thi tuyển khách sạn 3000 phòng Quảng Ninh

Tên dự án: TỔ HỢP KHÁCH SẠN CHUẨN 5 SAO. CHUNG CƯ VÀ QUẦN THỂ GIẢI TRÍ TUẦN CHÂU

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH ÂU LẠC

ĐỊA ĐIỂM: ĐẢO TUẦN CHÂU. TP HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH

Tags
Recent Comments
Leave a comment

Leave a Reply