Consultant and investment Construction No36 Jsc | Thi tuyển phương án chung cư Cầu Giấy - Consultant and investment Construction No36 Jsc

Thi tuyển phương án chung cư Cầu Giấy

Tên dự án: CHUNG CƯ GARDEN TRUNG HÒA

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY BẤT ĐẨU SẢN VY VY

ĐỊA ĐIỂM: TRUN G HÒA. CẦU GIẤY. HÀ NỘI

Tags
Recent Comments
Leave a comment

Leave a Reply