Consultant and investment Construction No36 Jsc | Trung tâm hành chính tp thanh hóa - Consultant and investment Construction No36 Jsc

Trung tâm hành chính tp thanh hóa

Thi tuyển

Dự án: trung tâm hành chính tp thanh hóa

Vị trí: thành phố thanh hóa

Chủ đầu tư: UBND TP Thanh hóa

Năm thiết kế: 2015

Tags
Recent Comments
Leave a comment

Leave a Reply